Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunțuri de utilitate publică - 2021

Anunțuri de utilitate publică - 2021Anunțuri de utilitate publică - 2021


PRIMĂRIA --> Urbanism --> Formulare

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism

1) Cerere tip completata de proprietar + chitanta;
2) Copie dupa certificatul de urbanism + chitanta;
3) Anexa tip completata de proiectant ;
4) Documentatie tehnica intocmita de catre un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile Legii 50/91, Legii 10/95 si HGR 525/95;
5) Avize si acorduri specificate in certificatul de urbanism;
6) Chitanta Serviciul Impozite si Taxe Locale de plata a autorizatie de construire;
7) Extras CF in original si de data recenta sau contract de vanzare cumparare, dupa caz.

Vizualizari: 704
Data creare: 08-06-2016 11:00:46

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire in vederea amplasarii panou firma

1) Act de proprietate;
2) Proiect faza P.A.C.;
3) Memoriu tehnic;
4) Plan de situatie 1:500;
5) Plan de incadrare in zona;
6) Schita fatadei existente unde se amplaseaza scara 1:100, 1:50;
7) Fatada propusa scara 1:100, 1:50;
8) Detaliu panou firma;
9) Declaratie de impunere panou firma;
10) Acordul locatarilor autentificat;
11) Cerere TIP si chitanta in original dovada achitarii cererii tip.

Vizualizari: 724
Data creare: 08-06-2016 11:02:11

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire la o sarpanta de blocuri de locuinte

1) Cerere TIP cu chitanta aferenta;
2) Documentatia tehnica (in doua exemplare), in faza PAC, intocmita de un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile Legii 50/1991rep. Legii 10/1995 si HGR 525/1995;
3) Acordul colocatarilor;
4) Chitanta ADP pentru transport materiale nerecuperabile;
5) Expertiza tehnica;
6) Aviz de la Inspectia in constructii;
7) Dovada achitare taxa AC.

Vizualizari: 687
Data creare: 08-06-2016 11:03:43

Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare

1) Cerere tip completata de proprietar pentru certificatul de urbanism + taxa;
2) Cerere tip pentru autorizatia de desfiintare;
3) Documentatia (releveul constructiei si fotografii ale fatadelor) intocmita de un proiectant autorizat conf.Legii 50/1991 rep.;
4) Extras CF original si de data recenta (3 luni);
5) Taxa este de 0.1% din valoarea de impozitare a casei, stabilita de Directia Finantelor.

Vizualizari: 687
Data creare: 08-06-2016 11:04:52

Acte necesare pentru obtinerea adeverintei de intravilan

1) Cerere de mana;
2) Titlu de proprietate autentificat la notar (3 exemplare);
3) Documentatia de intabulare intocmita de expert topo inclusiv extras CF, vizata de Comisia de Fond Funciar si OCAOTA (3 ex.);
4) Adeverinte de la OCAOTA in cazul cand in extras CF terenul este pe teren Statul Roman cu numar Top identificat (2 exemplare);
5) Timbru fiscal.

Vizualizari: 685
Data creare: 08-06-2016 11:06:29

Acte necesare pentru obtinerea vizei de dezmembrare teren

1) Cerere de mana;
2) Documentatie tehnica intocmita de expert topo;
3) Inclusiv extras CF (3 exemplare) cu viza OCAOTA.

Vizualizari: 686
Data creare: 08-06-2016 11:07:45

Acte necesare pentru eliberare CU in vederea obtinerii vizelor de functionare

1) Act de proprietate;
2) Plan de situatie sc 1:500;
3) Plan de incadrare in zona sc 1:5000;
4) Releveul spatiului pt.care se solicita CU scara 1:100, 1:50;
5) Copie dupa autorizatia sanitara de functionare sau acordul colocatarilor autentificat;
6) Copie dupa autorizatia de construire pentru panou firma sau documentatia pentru obtinerea ei;
7) Cerere TIP si chitanta cu care s-a achitat cererea.

Vizualizari: 719
Data creare: 08-06-2016 11:09:05

Acte necesare pentru concesionare terenuri apartinand statului roman

Pentru atribuirea directa:

1) Cerere de mana;
2) Extras CF pentru terenul in cauza;
3) Medalion de carte funciara;
4) Schita de dezmembrare a terenului;
5) Proiect pentru constructia propusa;
6) Studiu de oportunitate conform Legii 219/1998.

Pentru licitatie publica:

1) Cerere de mana;
2) Studiu de oportunitate conf. Legii 219/1998;
3) Documentele prevazute prin Instructiunile pentru ofertanti;
4) Proiect pentru autorizare a obiectivului propus;
5) Dovada cumparare caiet de sarcini si instructiuni pentru ofertanti;
6) Dovada plata taxa de participare la licitatie si garantie de participare la licitatie.

Vizualizari: 5094
Data creare: 10-06-2016 12:43:18

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru realizare gol acces din exterior

1) Cerere TIP cu chitanta aferenta;
2) Documentatie tehnica faza PAC intocmita de un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile Legii 50/1991rep., Legii10/1995 si HCL 525/95;
3) Act de proprietate;
4) Expertiza tehnica;
5) Aviz de la Inspectia in constructii;
6) Chitanta pentru transport materiale nerecuperabile;
7) Aviz ADP (in cazul cand intrarea se face de pe domeniul public);
8) Acordul colocatarilor legalizat in original;
9) Aviz sarpanta;
10) Aviz mediu;
11) Aviz Romgaz;
12) Acordul proprietarilor spatiu pentru modificari (in cazul unui spatiu inchiriat);
13) Deviz estimativ-pentru persoane juridice sau declaratie pe proprie raspundere.

Vizualizari: 779
Data creare: 10-06-2016 12:47:13

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru realizare gol acces din interior

1) Cerere TIP cu chitanta aferenta;
2) Documentatie tehnica faza PAC intocmita de un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile Legii 50/1991rep., Legii10/1995 si HCL 525/95;
3) Act de proprietate + extras CF de data recenta;
4) Expertiza tehnica;
5) Aviz de la Inspectia in constructii;
6) Chitanta pentru transport materiale nerecuperabile.

Vizualizari: 659
Data creare: 10-06-2016 12:48:56

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru realizare imprejmuiri

1) Cerere TIP cu chitanta aferenta;
2) Act de proprietate, extras CF + medalion CF de data recenta;
3) Schita de dezmembrare;
4) Documentatie tehnica faza PAC, intocmita de un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile legale

Vizualizari: 765
Data creare: 10-06-2016 12:50:46

Acte necesare pentru eliberarea AC pentru bransament gaz, contorizare separata, montare centrala

1) Cerere TIP cu chitanta aferenta;
2) Documentatie tehnica faza PAC intocmita de catre un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile legale;
3) Aviz FOL Galati;
4) Verificator IG;
5) Aviz Inspectia in constructii;
6) Aviz Conel, CET, Romtelecom, ADP.

Vizualizari: 647
Data creare: 10-06-2016 12:52:17

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru bransament electric subteran

1) Cerere TIP cu chitanta aferenta;
2) Dosar instalatie electrica;
3) Documentatie tehnica faza PAC, intocmita de un proiectant autorizat;
4) Aviz Electrica SA, Romtelecom, ADP;
5) Act de proprietate-extras CF;
6) Copie dupa autorizatia de construire casa;
7) Plan de situatie.

Vizualizari: 737
Data creare: 10-06-2016 12:54:00

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru bransament electric aerian

1) Cerere TIP cu chitanta aferenta;
2) Dosar instalatie electrica;
3) Documentatie tehnica faza PAC, intocmita de un proiectant autorizat;
4) Aviz Electrica SA;
5) Act de proprietate-extras CF;
6) Copie dupa autorizatia de construire casa;
7) Plan de situatie.

Vizualizari: 616
Data creare: 10-06-2016 12:59:44

Acte necesare pentru transfer taxa chirie teren pentru garaj sau copertina

1) Cerere de mana;
2) Copie dupa:
• contract de vanzare - cumparare, legalizat sau cu 2 martori;
• chitanta de plata a impozitului la zi;
• autorizatie de construire daca exista.

Vizualizari: 828
Data creare: 10-06-2016 13:02:02

Acte necesare pentru obtinerea ordinului prefectului de atribuire teren in baza art.36 L18/1991 rep.

1) Cerere de mana;
2) Documentatie tehnica intocmita de un expert topo, inclusiv extras CF (3 ex.), vizata de Serv. Fond Funciar si OCAOTA;
3) Contract de vanzare cumparare a locuintei (3 ex) ;
sau
1) Decizia de dare in folosinta a terenului de catre Consiliul Local (3 ex.);
2) Autorizatia de construire.

Vizualizari: 3979
Data creare: 10-06-2016 13:08:14

Acte pentru obtinerea HCL pentru atribuire teren aferent locuintei cumparate in baza Legii 112/1995

1) Cerere de mana;
2) Documentatie tehnica intocmita de un expert topo, inclusiv extras CF (3 ex.);
3) Contract de vanzare cumparare a locuintei (3 ex).

Vizualizari: 849
Data creare: 10-06-2016 13:12:10

Acte necesare pentru obtinerea avizului de schimb de destinatie

1) Cerere tip completata de proprietarul imobilului unde se schimba destinatia;
2) Extras CF in original si de data recenta (3 luni);
3) Schita spatiului la care se cere schimbarea destinatiei, intocmita de o persoana abilitata.

Vizualizari: 754
Data creare: 10-06-2016 13:13:35

Acte necesare pentru notarea constructiei in cartea funciara (cu exceptia locuintelor)

1) Cerere completata de catre proprietar;
2) Extras CF in original si de data recenta (3 luni);
3) Autorizatie de construire cu taxa regularizata conform Legii 27/1994 republic;
4) Timbru fiscal.

Vizualizari: 681
Data creare: 10-06-2016 13:15:50

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de nomenclatura stradala

1) Cerere de mana;
2) Plan de situatie cu identificarea imobilului in corelare cu numarul topografic al parcelei;
3) Autorizatie de construire;
4) Taxa, platita la Impozite si taxe locale.

Vizualizari: 713
Data creare: 10-06-2016 13:16:48

Contact

Sediu Primaria Ghidigeni, judetul GalatiNumar telefon: 0236 / 868 202; 0236 / 835 644
Numar fax: 0236 / 868 220
E-mail: ghidigeni@gl.e-adm.ro

Ediția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" 20 mai 2018

Program artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Ghidigeni și ai Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" TălpigiEdiția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" Ediția a VII-a a evenimentului omagial "Nunta de Aur"

Ediția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" 21 mai 2018 - II

Conacul ChrissoveloniEdiția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" 21 mai 2018 - II

Anunț cursuri gratuite, înscrieri în comuna Ghidigeni

Anunț cursuri gratuite pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care nu sunt angajați și nu merg la școalăAnunț cursuri gratuite pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care nu sunt angajați și nu merg la școală

1 Decembrie 2021

1  Decembrie 20211 Decembrie 2021