Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunțuri de utilitate publică - 2021

Anunțuri de utilitate publică - 2021Anunțuri de utilitate publică - 2021


PRIMĂRIA --> Urbanism --> Formulare

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism

1) Cerere tip completata de proprietar + chitanta;
2) Copie dupa certificatul de urbanism + chitanta;
3) Anexa tip completata de proiectant ;
4) Documentatie tehnica intocmita de catre un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile Legii 50/91, Legii 10/95 si HGR 525/95;
5) Avize si acorduri specificate in certificatul de urbanism;
6) Chitanta Serviciul Impozite si Taxe Locale de plata a autorizatie de construire;
7) Extras CF in original si de data recenta sau contract de vanzare cumparare, dupa caz.

Vizualizari: 675
Data creare: 08-06-2016 11:00:46

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire in vederea amplasarii panou firma

1) Act de proprietate;
2) Proiect faza P.A.C.;
3) Memoriu tehnic;
4) Plan de situatie 1:500;
5) Plan de incadrare in zona;
6) Schita fatadei existente unde se amplaseaza scara 1:100, 1:50;
7) Fatada propusa scara 1:100, 1:50;
8) Detaliu panou firma;
9) Declaratie de impunere panou firma;
10) Acordul locatarilor autentificat;
11) Cerere TIP si chitanta in original dovada achitarii cererii tip.

Vizualizari: 697
Data creare: 08-06-2016 11:02:11

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire la o sarpanta de blocuri de locuinte

1) Cerere TIP cu chitanta aferenta;
2) Documentatia tehnica (in doua exemplare), in faza PAC, intocmita de un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile Legii 50/1991rep. Legii 10/1995 si HGR 525/1995;
3) Acordul colocatarilor;
4) Chitanta ADP pentru transport materiale nerecuperabile;
5) Expertiza tehnica;
6) Aviz de la Inspectia in constructii;
7) Dovada achitare taxa AC.

Vizualizari: 654
Data creare: 08-06-2016 11:03:43

Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare

1) Cerere tip completata de proprietar pentru certificatul de urbanism + taxa;
2) Cerere tip pentru autorizatia de desfiintare;
3) Documentatia (releveul constructiei si fotografii ale fatadelor) intocmita de un proiectant autorizat conf.Legii 50/1991 rep.;
4) Extras CF original si de data recenta (3 luni);
5) Taxa este de 0.1% din valoarea de impozitare a casei, stabilita de Directia Finantelor.

Vizualizari: 662
Data creare: 08-06-2016 11:04:52

Acte necesare pentru obtinerea adeverintei de intravilan

1) Cerere de mana;
2) Titlu de proprietate autentificat la notar (3 exemplare);
3) Documentatia de intabulare intocmita de expert topo inclusiv extras CF, vizata de Comisia de Fond Funciar si OCAOTA (3 ex.);
4) Adeverinte de la OCAOTA in cazul cand in extras CF terenul este pe teren Statul Roman cu numar Top identificat (2 exemplare);
5) Timbru fiscal.

Vizualizari: 658
Data creare: 08-06-2016 11:06:29

Acte necesare pentru obtinerea vizei de dezmembrare teren

1) Cerere de mana;
2) Documentatie tehnica intocmita de expert topo;
3) Inclusiv extras CF (3 exemplare) cu viza OCAOTA.

Vizualizari: 664
Data creare: 08-06-2016 11:07:45

Acte necesare pentru eliberare CU in vederea obtinerii vizelor de functionare

1) Act de proprietate;
2) Plan de situatie sc 1:500;
3) Plan de incadrare in zona sc 1:5000;
4) Releveul spatiului pt.care se solicita CU scara 1:100, 1:50;
5) Copie dupa autorizatia sanitara de functionare sau acordul colocatarilor autentificat;
6) Copie dupa autorizatia de construire pentru panou firma sau documentatia pentru obtinerea ei;
7) Cerere TIP si chitanta cu care s-a achitat cererea.

Vizualizari: 689
Data creare: 08-06-2016 11:09:05

Acte necesare pentru concesionare terenuri apartinand statului roman

Pentru atribuirea directa:

1) Cerere de mana;
2) Extras CF pentru terenul in cauza;
3) Medalion de carte funciara;
4) Schita de dezmembrare a terenului;
5) Proiect pentru constructia propusa;
6) Studiu de oportunitate conform Legii 219/1998.

Pentru licitatie publica:

1) Cerere de mana;
2) Studiu de oportunitate conf. Legii 219/1998;
3) Documentele prevazute prin Instructiunile pentru ofertanti;
4) Proiect pentru autorizare a obiectivului propus;
5) Dovada cumparare caiet de sarcini si instructiuni pentru ofertanti;
6) Dovada plata taxa de participare la licitatie si garantie de participare la licitatie.

Vizualizari: 4741
Data creare: 10-06-2016 12:43:18

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru realizare gol acces din exterior

1) Cerere TIP cu chitanta aferenta;
2) Documentatie tehnica faza PAC intocmita de un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile Legii 50/1991rep., Legii10/1995 si HCL 525/95;
3) Act de proprietate;
4) Expertiza tehnica;
5) Aviz de la Inspectia in constructii;
6) Chitanta pentru transport materiale nerecuperabile;
7) Aviz ADP (in cazul cand intrarea se face de pe domeniul public);
8) Acordul colocatarilor legalizat in original;
9) Aviz sarpanta;
10) Aviz mediu;
11) Aviz Romgaz;
12) Acordul proprietarilor spatiu pentru modificari (in cazul unui spatiu inchiriat);
13) Deviz estimativ-pentru persoane juridice sau declaratie pe proprie raspundere.

Vizualizari: 738
Data creare: 10-06-2016 12:47:13

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru realizare gol acces din interior

1) Cerere TIP cu chitanta aferenta;
2) Documentatie tehnica faza PAC intocmita de un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile Legii 50/1991rep., Legii10/1995 si HCL 525/95;
3) Act de proprietate + extras CF de data recenta;
4) Expertiza tehnica;
5) Aviz de la Inspectia in constructii;
6) Chitanta pentru transport materiale nerecuperabile.

Vizualizari: 635
Data creare: 10-06-2016 12:48:56

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru realizare imprejmuiri

1) Cerere TIP cu chitanta aferenta;
2) Act de proprietate, extras CF + medalion CF de data recenta;
3) Schita de dezmembrare;
4) Documentatie tehnica faza PAC, intocmita de un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile legale

Vizualizari: 740
Data creare: 10-06-2016 12:50:46

Acte necesare pentru eliberarea AC pentru bransament gaz, contorizare separata, montare centrala

1) Cerere TIP cu chitanta aferenta;
2) Documentatie tehnica faza PAC intocmita de catre un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile legale;
3) Aviz FOL Galati;
4) Verificator IG;
5) Aviz Inspectia in constructii;
6) Aviz Conel, CET, Romtelecom, ADP.

Vizualizari: 619
Data creare: 10-06-2016 12:52:17

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru bransament electric subteran

1) Cerere TIP cu chitanta aferenta;
2) Dosar instalatie electrica;
3) Documentatie tehnica faza PAC, intocmita de un proiectant autorizat;
4) Aviz Electrica SA, Romtelecom, ADP;
5) Act de proprietate-extras CF;
6) Copie dupa autorizatia de construire casa;
7) Plan de situatie.

Vizualizari: 702
Data creare: 10-06-2016 12:54:00

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru bransament electric aerian

1) Cerere TIP cu chitanta aferenta;
2) Dosar instalatie electrica;
3) Documentatie tehnica faza PAC, intocmita de un proiectant autorizat;
4) Aviz Electrica SA;
5) Act de proprietate-extras CF;
6) Copie dupa autorizatia de construire casa;
7) Plan de situatie.

Vizualizari: 583
Data creare: 10-06-2016 12:59:44

Acte necesare pentru transfer taxa chirie teren pentru garaj sau copertina

1) Cerere de mana;
2) Copie dupa:
• contract de vanzare - cumparare, legalizat sau cu 2 martori;
• chitanta de plata a impozitului la zi;
• autorizatie de construire daca exista.

Vizualizari: 800
Data creare: 10-06-2016 13:02:02

Acte necesare pentru obtinerea ordinului prefectului de atribuire teren in baza art.36 L18/1991 rep.

1) Cerere de mana;
2) Documentatie tehnica intocmita de un expert topo, inclusiv extras CF (3 ex.), vizata de Serv. Fond Funciar si OCAOTA;
3) Contract de vanzare cumparare a locuintei (3 ex) ;
sau
1) Decizia de dare in folosinta a terenului de catre Consiliul Local (3 ex.);
2) Autorizatia de construire.

Vizualizari: 3909
Data creare: 10-06-2016 13:08:14

Acte pentru obtinerea HCL pentru atribuire teren aferent locuintei cumparate in baza Legii 112/1995

1) Cerere de mana;
2) Documentatie tehnica intocmita de un expert topo, inclusiv extras CF (3 ex.);
3) Contract de vanzare cumparare a locuintei (3 ex).

Vizualizari: 823
Data creare: 10-06-2016 13:12:10

Acte necesare pentru obtinerea avizului de schimb de destinatie

1) Cerere tip completata de proprietarul imobilului unde se schimba destinatia;
2) Extras CF in original si de data recenta (3 luni);
3) Schita spatiului la care se cere schimbarea destinatiei, intocmita de o persoana abilitata.

Vizualizari: 731
Data creare: 10-06-2016 13:13:35

Acte necesare pentru notarea constructiei in cartea funciara (cu exceptia locuintelor)

1) Cerere completata de catre proprietar;
2) Extras CF in original si de data recenta (3 luni);
3) Autorizatie de construire cu taxa regularizata conform Legii 27/1994 republic;
4) Timbru fiscal.

Vizualizari: 652
Data creare: 10-06-2016 13:15:50

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de nomenclatura stradala

1) Cerere de mana;
2) Plan de situatie cu identificarea imobilului in corelare cu numarul topografic al parcelei;
3) Autorizatie de construire;
4) Taxa, platita la Impozite si taxe locale.

Vizualizari: 682
Data creare: 10-06-2016 13:16:48

Contact

Sediu Primaria Ghidigeni, judetul GalatiNumar telefon: 0236 / 868 202; 0236 / 835 644
Numar fax: 0236 / 868 220
E-mail: ghidigeni@gl.e-adm.ro

Ediția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" 20 mai 2018

Program artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Ghidigeni și ai Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" TălpigiEdiția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" Ediția a VII-a a evenimentului omagial "Nunta de Aur"

Ediția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" 21 mai 2018 - I

Inaugurarea spațiului "Centrul multifuncțional" din cadrul Parohiei GhidigeniInaugurarea spațiului "Centrul multifuncțional" din cadrul Parohiei Ghidigeni
Ceremonial religios la Monumentul Eroilor din comuna Ghidigeni
Ceremonial militar
Conacul Chrissoveloni

Ediția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" 21 mai 2018 - II

Conacul ChrissoveloniEdiția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" 21 mai 2018 - II

Măsuri adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați 30.07.2020

Măsuri adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați 30.07.2020

Programul Național "Școala de acasă"

Programul Național "Școala de acasă"Programul Național "Școala de acasă"