Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunț Prelungire ajutor social

Anunț Prelungire ajutor social

Buletine de avertizare fitosanitară

Buletine de avertizare fitosanitară

Angajare asistenți maternali

Informare proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” - angajare asistenți maternali

Sprijin pentru plata facturilor la energie

Sprijin pentru plata facturilor la energie -card energie-Sprijin pentru plata facturilor la energie

Anunțuri de utilitate publică - 2023

Anunțuri de utilitate publică - 2023Anunțuri de utilitate publică - 2023


PRIMĂRIA --> Asistență socială

Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încãlzirea locuinței

Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încãlzirea locuinței

1. Actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei
- copii dupã BI-CI;
- certificatele de nastere ale copiilor;
- certificatul de cãsãtorie;
- hotãrârea definitivã de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
- actul din care sã rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.

2. Acte de venit:
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeazã sau, dupã caz, le-au realizat în luna anterioarã solicitãrii dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2014 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie).
Categoriile de venituri nete realizate si actele doveditoare sunt cele menționate în formularul de cerere:
- drepturi provenite din salarii (salar net cu mențiunea daca beneficiazã sau nu de bonuri de masã), sau activitați independente;
- indemniții de somaj, pensii, indemnizații speciale, indemnizația-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizația lunarã pentru persoanele cu handicap, alocațiile de stat pentru copii, venituri din dobânzi, venituri din activitãți agricole, alte drepturi etc.
Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:
- sumele provenite din alocația pentru susținerea familiei;
- bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;
- ajutoarele de stat acordate producãtorilor agricoli;
- bursele de studiu si cele sociale, precum si bursele acordate în cadrul Programului național de protecție socialã “Bani de liceu”;
- veniturile obținute din activitãțile cu caracter ocazional desfãsurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitãți cu caracter ocazional desfãsurate de zilieri, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

3. Acte de proprietate/chirie ?"copie xerox dupã actul de proprietate, ori actul de închiriere, comodat, folosințã, pentru titular viza obligatorie pe buletin

4. Factura de la furnizorul de agent termic/gaz metan/energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încãlzirea locuinței cu gaz metan, energie electricã, energie termicã

Obs. Studenții întreținuți de pãrinți si care locuiesc separat de acestia, nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului, conform art.6 alin.1 lit.e din O.U.G. nr.70/2011.
Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar pãrinții locuiesc la alte adrese si care nu contribuie la întreținerea minorului, trebuie sã aibã instituitã mãsura plasamentului sau a tutelei, altfel sunt considerați în întreținerea pãrinților naturali.
Termen pentru depunere: pentru a beneficia pentru luna Maine
noiembrie data limita este de 20 noiembrie. Dupa data de 21 octombrie pana pe data de 20 a lunii decembrie dreptul se stabileste pentru luna decembrie.
OBLIGATIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI:
1. Comunicarea în scris a modificãrilor cu privire la componența familiei;
2. Comunicarea în scris a modificãrilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri si declarații pe proprie rãspundere, însoțitã de actele justificative, la sediul DAC Iasi.
Aceastã obligație este imperativã, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna urmãtoare producerii modificãrii.
Nedeclararea corectã a componeneței familiei/a veniturilor familiei/ a deținerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintã infracțiune si va fi în mod obligatoriu sesizatã organelor de urmãrire penalã.

Vizualizari: 863
Data creare: 17-06-2016 05:11:46

Contact

Sediu Primaria Ghidigeni, judetul GalatiNumar telefon: 0236 / 868 202; 0236 / 835 644
Numar fax: 0236 / 868 220
E-mail: ghidigeni@gl.e-adm.ro

Anunț cursuri gratuite, înscrieri în comuna Ghidigeni

Anunț cursuri gratuite pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care nu sunt angajați și nu merg la școalăAnunț cursuri gratuite pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care nu sunt angajați și nu merg la școală

Monitorul Oficial Local al unităților admnistrativ-teritoriale din România

Monitorul Oficial Local al unităților admnistrativ-teritoriale din România

DREPTUL LA MUNCĂ/ ПPABO HA ПPAЦЮ/ RIGHT TO WORK

Dreptul la muncă pentru cetățenii ucraineni, servicii gratuite oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)Dreptul la muncă pentru cetățenii ucraineni, servicii gratuite oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Înfrățirea com. Ghidigeni și Zagarancea 20 mai 2022 - Festivitatea de înfrățire

Înfrățirea comunelor Ghidigeni și Zagarancea 20 mai 2022 - Festivitatea de înfrățire a comunelorÎnfrățirea com. Ghidigeni și Zagarancea 20 mai 2022 - Festivitatea de înfrățire

Ziua Comunei 21 mai 2022 - Artiști de seamă invitați pe scenă

Ziua Comunei 21 mai 2022 - Artiști de seamă invitați pe scenă

Campanie de informare pesta porcină africană

Campanie de informare pesta porcină africanăCampanie de informare pesta porcină africană