Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunț Prelungire ajutor social

Anunț Prelungire ajutor social

Buletine de avertizare fitosanitară

Buletine de avertizare fitosanitară

Angajare asistenți maternali

Informare proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” - angajare asistenți maternali

Sprijin pentru plata facturilor la energie

Sprijin pentru plata facturilor la energie -card energie-Sprijin pentru plata facturilor la energie

Anunțuri de utilitate publică - 2023

Anunțuri de utilitate publică - 2023Anunțuri de utilitate publică - 2023


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local - 2020 - 1Documente pdf
Hotărârea nr. 1/09.01.2020 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 din contul de excedent al bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr. 2/09.01.2020 privind modificare HCL nr.53/11.10.2019 privind asigurarea de către Primăria Comunei Ghidigeni a transportului elevilor cu domiciliul în comuna Ghidigeni care învață la liceele din Municipiul Tecuci
Hotărârea nr. 3/09.01.2020 privind stabilirea salarilor/indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate publică alese, funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ghidigeni, județul Galați, precum și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 4/29.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2020
Hotărârea nr. 5/29.01.2020 privind stabilirea situațiilor de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art.28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr. 6/29.01.2020 privind aprobarea contractului de asociere între Comuna Ghidigeni și Clubul Sportiv „Muncitorul” Ghidigeni
Hotărârea nr. 7/29.01.2020 privind prelungirea contractului de asistență juridică cu Cabinetul Individual de Avocatură - Stavire Lăcrămioara
Hotărârea nr. 8/29.01.2020 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanță în anul 2020
Hotărârea nr. 9/29.01.2020 privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publică a comunei Ghidigeni, județul Galați aprobată prin HCL nr.1/28.01.2011
Hotărârea nr. 10/29.01.2020 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale a comunei Ghidigeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 11/29.01.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ghidigeni nr. 60/06.11.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”
Hotărârea nr. 12/29.01.2020 privind punerea la dispoziția societății S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. - S.D.E.E. Galați, cu titlu gratuit, a suprafeței de 1,69 mp din sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 13/29.01.2020 privind punerea la dispoziția societății S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. - S.D.E.E. Galați, cu titlu gratuit, a suprafeței de 1,69 mp din sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 14/07.02.2020 privind aprobarea desființării clădirii C1 și a anexelor C2 și C3 unde a funcționat Școala Gimnazială „Ion Creangă” din satul Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 15/29.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Ghidigeni, județul Galați”
Hotărârea nr. 16/12.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Ghidigeni, județul Galați”
Hotărârea nr. 17/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Ghidigeni, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023 precum și lista de investiții pe anul 2020
Hotărârea nr. 18/19.02.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ghidigeni nr. 58/28.10.2019
Hotărârea nr. 19/19.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”
Hotărârea nr. 20/19.02.2020 privind aprobarea Planului de Amenajare Pastorală, Comuna Ghidigeni, Județul Galați
Hotărârea nr. 21/13.03.2020 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 22/31.03.2020 privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Ghidigeni
Hotărârea nr. 23/31.03.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 24/31.03.2020 privind aprobarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția „Construire Dispensar Uman în sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul Galați”
Hotărârea nr. 25/31.03.2020 privind aprobarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția „Construire și Dotare Grădiniță cu Program Normal sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni, județul Galați”
Hotărârea nr. 26/31.03.2020 privind aprobarea proceselor verbale de recepție pentru obiectivul de investiții „Dotare Grădinița cu Program Normal Nr.1, sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul Galați”
Hotărârea nr. 27/31.03.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr. 28/30.04.2020 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 29/30.04.2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%
Hotărârea nr. 30/30.04.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 31/30.04.2020 privind modificarea și actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr.3/09.01.2020 stabilirea salariilor/indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate publică alese, funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ghidigeni, județul Galați, precum și serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Ghidigeni, județul Galați”
Hotărârea nr. 32/30.04.2020 privind actualizarea prețului mediu/tonă de masă verde obținută de pe pajiști pentru anul fiscal 2020
Hotărârea nr. 33/30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea directă a contractelor de închiriere a pășunii proprietate a comunei Ghidigeni
Hotărârea nr. 34/30.04.2020 privind aprobarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția „Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local satele: Tălpigi, Tăplău, Ghidigeni, Gefu, Gârbovăț, Slobozia Corni, Comuna Ghidigeni, județul Galați”
Hotărârea nr. 35/30.04.2020 privind aprobarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Racordare și branșamente individuale la rețeaua de canalizare existentă”
Hotărârea nr. 36/30.04.2020 privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienei publice, a circulației rutiere în comuna Ghidigeni, județul Galați

Vizualizari: 281
Data creare: 15-01-2020 20:42:32

Contact

Sediu Primaria Ghidigeni, judetul GalatiNumar telefon: 0236 / 868 202; 0236 / 835 644
Numar fax: 0236 / 868 220
E-mail: ghidigeni@gl.e-adm.ro

Anunț cursuri gratuite, înscrieri în comuna Ghidigeni

Anunț cursuri gratuite pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care nu sunt angajați și nu merg la școalăAnunț cursuri gratuite pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care nu sunt angajați și nu merg la școală

Monitorul Oficial Local al unităților admnistrativ-teritoriale din România

Monitorul Oficial Local al unităților admnistrativ-teritoriale din România

DREPTUL LA MUNCĂ/ ПPABO HA ПPAЦЮ/ RIGHT TO WORK

Dreptul la muncă pentru cetățenii ucraineni, servicii gratuite oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)Dreptul la muncă pentru cetățenii ucraineni, servicii gratuite oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Înfrățirea com. Ghidigeni și Zagarancea 20 mai 2022 - Festivitatea de înfrățire

Înfrățirea comunelor Ghidigeni și Zagarancea 20 mai 2022 - Festivitatea de înfrățire a comunelorÎnfrățirea com. Ghidigeni și Zagarancea 20 mai 2022 - Festivitatea de înfrățire

Ziua Comunei 21 mai 2022 - Artiști de seamă invitați pe scenă

Ziua Comunei 21 mai 2022 - Artiști de seamă invitați pe scenă

Campanie de informare pesta porcină africană

Campanie de informare pesta porcină africanăCampanie de informare pesta porcină africană