Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunțuri de utilitate publică - 2021

Anunțuri de utilitate publică - 2021Anunțuri de utilitate publică - 2021


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local - 2020 - 2Documente pdf
Hotărârea nr. 37/12.05.2020 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 38/12.05.2020 privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924
Hotărârea nr. 39/28.05.2020 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 40/28.05.2020 privind aprobarea instituirii unei taxe pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă a utilizatorilor din Comuna Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 41/28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizației de funcționare privind desfășurarea activităților comerciale de către agenții economici pe raza comunei Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 42/29.06.2020 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 43/29.06.2020 privind introducerea în domeniul privat al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Ghidigeni a unor suprafețe de teren din Comuna Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 44/29.06.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr. 45/31.07.2020 privind rectificarea bugetului local al unității admnistrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 46/31.07.2020 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizare poduri, podețe, pasaje și punți pietonale satele Slobozia Corni, Tălpigi, Tăplău, Ghidigeni Gefu, Comuna Ghidigeni, județul Galați”
Hotărârea nr. 47/31.07.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 48/26.08.2020 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 49/31.08.2020 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 50/31.08.2020 privind desemnarea reprezentatului Consiliului Local Comuna Ghidigeni în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați” și acordarea unui mandat special
Hotărârea nr. 51/31.08.2020 privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apă al comunei Ghidigeni, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6) din Legea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și art. 116 alin (1) din Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.55/2017 și a cotei de dezvoltare pentru creșterea calității serviciilor publice de alimentare cu apă
Hotărârea nr. 52/16.09.2020 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 53/22.09.2020 privind modificarea și completarea HCL nr.8/26.03.2009 privind denumirea de străzi în cadrul unității teritoriale Ghidigeni
Hotărârea nr. 54/22.09.2020 privind asigurarea de la bugetul local a sumelor necesare decontării abonamentelor (internet nelimitat+tabletă gratuit) pentru elevii Școlii Gimnaziale nr.1 Ghidigeni și a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Tălpigi

Vizualizari: 272
Data creare: 18-03-2020 08:46:51

Hotărâri ale Consiliului Local - 2020 - 1Documente pdf
Hotărârea nr. 1/09.01.2020 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 din contul de excedent al bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr. 2/09.01.2020 privind modificare HCL nr.53/11.10.2019 privind asigurarea de către Primăria Comunei Ghidigeni a transportului elevilor cu domiciliul în comuna Ghidigeni care învață la liceele din Municipiul Tecuci
Hotărârea nr. 3/09.01.2020 privind stabilirea salarilor/indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate publică alese, funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ghidigeni, județul Galați, precum și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 4/29.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2020
Hotărârea nr. 5/29.01.2020 privind stabilirea situațiilor de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art.28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr. 6/29.01.2020 privind aprobarea contractului de asociere între Comuna Ghidigeni și Clubul Sportiv „Muncitorul” Ghidigeni
Hotărârea nr. 7/29.01.2020 privind prelungirea contractului de asistență juridică cu Cabinetul Individual de Avocatură - Stavire Lăcrămioara
Hotărârea nr. 8/29.01.2020 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanță în anul 2020
Hotărârea nr. 9/29.01.2020 privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publică a comunei Ghidigeni, județul Galați aprobată prin HCL nr.1/28.01.2011
Hotărârea nr. 10/29.01.2020 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale a comunei Ghidigeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 11/29.01.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ghidigeni nr. 60/06.11.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”
Hotărârea nr. 12/29.01.2020 privind punerea la dispoziția societății S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. - S.D.E.E. Galați, cu titlu gratuit, a suprafeței de 1,69 mp din sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 13/29.01.2020 privind punerea la dispoziția societății S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. - S.D.E.E. Galați, cu titlu gratuit, a suprafeței de 1,69 mp din sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 14/07.02.2020 privind aprobarea desființării clădirii C1 și a anexelor C2 și C3 unde a funcționat Școala Gimnazială „Ion Creangă” din satul Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 15/29.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Ghidigeni, județul Galați”
Hotărârea nr. 16/12.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Ghidigeni, județul Galați”
Hotărârea nr. 17/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Ghidigeni, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023 precum și lista de investiții pe anul 2020
Hotărârea nr. 18/19.02.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ghidigeni nr. 58/28.10.2019
Hotărârea nr. 19/19.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”
Hotărârea nr. 20/19.02.2020 privind aprobarea Planului de Amenajare Pastorală, Comuna Ghidigeni, Județul Galați
Hotărârea nr. 21/13.03.2020 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 22/31.03.2020 privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Ghidigeni
Hotărârea nr. 23/31.03.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 24/31.03.2020 privind aprobarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția „Construire Dispensar Uman în sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul Galați”
Hotărârea nr. 25/31.03.2020 privind aprobarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția „Construire și Dotare Grădiniță cu Program Normal sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni, județul Galați”
Hotărârea nr. 26/31.03.2020 privind aprobarea proceselor verbale de recepție pentru obiectivul de investiții „Dotare Grădinița cu Program Normal Nr.1, sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul Galați”
Hotărârea nr. 27/31.03.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr. 28/30.04.2020 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 29/30.04.2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%
Hotărârea nr. 30/30.04.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 31/30.04.2020 privind modificarea și actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr.3/09.01.2020 stabilirea salariilor/indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate publică alese, funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ghidigeni, județul Galați, precum și serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Ghidigeni, județul Galați”
Hotărârea nr. 32/30.04.2020 privind actualizarea prețului mediu/tonă de masă verde obținută de pe pajiști pentru anul fiscal 2020
Hotărârea nr. 33/30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea directă a contractelor de închiriere a pășunii proprietate a comunei Ghidigeni
Hotărârea nr. 34/30.04.2020 privind aprobarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția „Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local satele: Tălpigi, Tăplău, Ghidigeni, Gefu, Gârbovăț, Slobozia Corni, Comuna Ghidigeni, județul Galați”
Hotărârea nr. 35/30.04.2020 privind aprobarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Racordare și branșamente individuale la rețeaua de canalizare existentă”
Hotărârea nr. 36/30.04.2020 privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienei publice, a circulației rutiere în comuna Ghidigeni, județul Galați

Vizualizari: 120
Data creare: 15-01-2020 20:42:32

Hotărâri ale Consiliului Local - 2017

 

Documente pdf
Hotărârea nr. 1/06.01.2017
Hotărârea nr. 2/18.01.2017
Hotărârea nr. 3/30.01.2017
Hotărârea nr. 4/30.01.2017
Hotărârea nr. 5/30.01.2017
Hotărârea nr. 6/30.01.2017
Hotărârea nr. 7/30.01.2017
Hotărârea nr. 8/28.02.2017
Hotărârea nr. 9/28.02.2017
Hotărârea nr.10/13.03.2017
Hotărârea nr.11/13.03.2017
Hotărârea nr.12/13.03.2017
Hotărârea nr.13/13.03.2017
Hotărârea nr.14/13.03.2017
Hotărârea nr.15/13.03.2017
Hotărârea nr.16/13.03.2017
Hotărârea nr.17/13.03.2017
Hotărârea nr.18/13.03.2017
Hotărârea nr.19/13.03.2017
Hotărârea nr.20/13.03.2017
Hotărârea nr.21/13.03.2017
Hotărârea nr.22/13.03.2017
Hotărârea nr.23/13.03.2017
Hotărârea nr.24/13.03.2017
Hotărârea nr.25/13.03.2017
Hotărârea nr.26/13.03.2017
Hotărârea nr.27/13.03.2017
Hotărârea nr.28/13.03.2017
Hotărârea nr.29/21.03.2017
Hotărârea nr.30/29.03.2017
Hotărârea nr.31/29.03.2017
Hotărârea nr.32/24.04.2017
Hotărârea nr.33/24.04.2017
Hotărârea nr.34/24.04.2017
Hotărârea nr.35/24.04.2017
Hotărârea nr.36/28.04.2017
Hotărârea nr.37/28.04.2017
Hotărârea nr.38/28.04.2017
Hotărârea nr.39/31.05.2017
Hotărârea nr.40/31.05.2017
Hotărârea nr.41/13.06.2017
Hotărârea nr.42/22.06.2017
Hotărârea nr.43/30.06.2017
Hotărârea nr.44/30.06.2017
Hotărârea nr.45/30.06.2017
Hotărârea nr.46/30.06.2017
Hotărârea nr.47/30.06.2017
Hotărârea nr.48/16.07.2017
Hotărârea nr.49/16.07.2017
Hotărârea nr.50/16.07.2017
Hotărârea nr.51/16.07.2017
Hotărârea nr.52/28.07.2017
Hotărârea nr.53/28.07.2017
Hotărârea nr.54/28.07.2017
Hotărârea nr.55/31.07.2017
Hotărârea nr.56/31.07.2017

Vizualizari: 953
Data creare: 19-01-2017 16:40:20

Hotarari Consiliul Local

Consiliul local al comunei Ghidigeni reprezinta autoritatea deliberativa in cadrul Primariei Comunei Ghidigeni. In relatiile dintre consiliul local Ghidigeni, ca autoritate deliberativa si Primarul comunei Ghidigeni, ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare.
Primaria este institutia publica care duce la indeplinire hotararile consiliului local si solutioneaza problemele curente ale comunitatilor umane in care functioneaza.

Documente pdf
Hotararea nr.1 din 07.01.2015 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2014 din contul de excedent al bugetului local pe anul 2014
Hotararea nr.2 din 29.01.2015 privind aderarea Comunei Ghidigeni la teritoriul LEADER constituit prin Asociatia "GAL Tecuci"
Hotararea nr.3/29.01.2015-aprobarea contractului prin achizitie directa a serviciilor de colectare separata, transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii pe 2015
Hotararea nr.4 din 29.01.2015 privind stabilirea taxei pentru indeplinerea procedurii de divort pe cale administrativa
Hotararea nr.5 din 29.01.2015 privind modificarea HCL nr.21/11.08.2014 privind modificarea Anexei nr.29 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ghidigeni" insusit prin HCL nr.21/1999 si aprobata prin HG nr.562/2002
Hotararea nr. 6 din 29.01.2015 privind planul de actiuni si lucrari de interes local care vor fi efectuate cu beneficiarii de ajutor social apti de munca, in anul 2015
Hotararea nr. 7 din 29.01.2015 privind stabilirea situatiilor de acordare a ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 8 din 29.01.2015 privind completarea HCL nr.8/26.03.2009 privind denumirea de strazi in cadrul unitatii teritoriale Ghidigeni
Hotararea nr. 9 din 29.01.2015 privind modificarea HCL nr.23/07.07.2010 privind asocierea comunei Ghidigeni cu judetul Galati
Hotararea nr. 10 din 30.01.2015 privind aprobarea preluarii fara plata a unei autospeciale de stins incendii
Hotararea nr.11 din 06.02.2015 privind bugetul UAT Ghidigeni pe anul 2015 si estimarile pentru anii 2016-2018, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si lista de investitii pe anul 2015
Hotararea nr.12 din 25.02.2015 privind acceptarea comunei Valea Marului din jud. Galati ca membru al "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara-Serviciul Regional Apa Galati"
Hotararea nr.13/25.02.2015: desemnarea membrilor comitetului director al Clubului Sportiv "Muncitorul" Ghidigeni, conform art.22 alin.(3) din Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv "Muncitorul" Ghidigeni
Hotararea nr.14 din 20.03.2015 privind rectificarea bugetului local al UAT Ghidigeni pe anul 2015
Hotararea nr. 15 din 31.03.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Amenajare loc de joaca Scoala 'Ion Creanga' Talpigi" comuna Ghidigeni, jud. Galati
Hotararea nr. 16 din 31.03.2015 privind concesionarea suprafetei de 1000 m.p teren situat in T.83/1 parcela 699
Hotararea nr. 17 din 31.03.2015 privind contractul de asistenta juridica cu Cabinetul Individual de Avocatura- Stavire Lacramioara
Hotararea nr. 18 din 31.03.2015 privind aprobarea contractului de asociere intre Comuna (Primaria) Ghidigeni si Clubul Sportiv "Muncitorul" Ghidigeni
Hotararea nr. 19 din 31.03.2015 privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie a pajistilor proprietate publica si privata a comunei Ghidigeni
Hotararea nr. 20 din 31.03.2015 privind gestionarea deseurilor biodegradabile
Hotararea nr.21 din 30.04.2015 privind instituirea unei taxe locale in vederea eliberarii atestatului de producator si a Carnetului de comercializare
Hotararea nr.22 din 18.05.2015 privind rectificarea bugetului local al UAT Ghidigeni pe anul 2015
Hotararea nr. 23 din 29.06.2015 privind modificarea HCL nr.2/29.01.2015 privind aderarea comunei Ghidigeni la teritoriul LEADER constituit prin Asociatia "GAL Tecuci"
Hotararea nr.30 din 30.09.2015 privind rectificarea bugetului local al UAT Ghidigeni pe anul 2015

Vizualizari: 724
Data creare: 09-06-2016 13:29:14

Contact

Sediu Primaria Ghidigeni, judetul GalatiNumar telefon: 0236 / 868 202; 0236 / 835 644
Numar fax: 0236 / 868 220
E-mail: ghidigeni@gl.e-adm.ro

Ediția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" 20 mai 2018

Program artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Ghidigeni și ai Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" TălpigiEdiția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" Ediția a VII-a a evenimentului omagial "Nunta de Aur"

Ediția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" 21 mai 2018 - I

Inaugurarea spațiului "Centrul multifuncțional" din cadrul Parohiei GhidigeniInaugurarea spațiului "Centrul multifuncțional" din cadrul Parohiei Ghidigeni
Ceremonial religios la Monumentul Eroilor din comuna Ghidigeni
Ceremonial militar
Conacul Chrissoveloni

Ediția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" 21 mai 2018 - II

Conacul ChrissoveloniEdiția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" 21 mai 2018 - II

Măsuri adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați 30.07.2020

Măsuri adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați 30.07.2020

Programul Național "Școala de acasă"

Programul Național "Școala de acasă"Programul Național "Școala de acasă"