Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact

Anunț de participare simplificat, Pachete alimentare la regim de catering

U.A.T Comuna Ghidigeni, cu sediul în sat Ghidigeni, strada Chrissoveloni, nr. 170, județul Galați, telefon fix: 0236/868202, fax: 0236/868220, email: primariaghidigeni@yahoo.com, intenționează să achiziționeze prin procedură simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 111 alin (1) din Legea nr.98/ 2016 a achizițiilor publice, privind serviciile sociale, prevăzute în Anexa 2 din prezenta legislație în vigoare: „Pachete alimentare la regim de catering pentru Școala Gimnazială nr. 1 Ghidigeni și pentru Școala Gimnazială „Ion Creangă" sat Tălpigi" - cod CPV 55524000-9 - Servicii de catering pentru școli (Rev.2)

1. Obiectul achiziției: „Pachete alimentare la regim de catering pentru Școala Gimnazială nr.1 Ghidigeni și pentru Școala Gimnazială „Ion Creangă" sat Tălpigi" - cod CPV 55524000-9 - Servicii de catering pentru școli (Rev.2)

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Procedură proprie simplificată, pentru achiziția de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile publice aprobată de ordonatorul de credite.

3. Sursa de finanțare: bugetul de stat

4. Valoare estimată a contractului fără TVA: 716.042,88 lei, fără TVA.
Contractul se va încheia cu un singur operator economic, pe o perioadă cuprinsă între data semnării contractului de achiziție și până la 30.06.2024.

5. Cantitatea de produse și servicii prestate: conform Caietului de sarcini;

6. Oferta depusă de către operatorul economic trebuie să cuprindă:
- Documente de calificare, inclusiv Dovada constituirii garanției de participare;
- Propunere tehnică - ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât acesta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.
- Propunere financiară - ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât acesta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 2 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor;

8. Limba în care se va redacta oferta: limba română

9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor;

10. Prețul: va fi exprimat în lei, fără TVA; Prețul unitar fără TVA va fi valabil pe toată perioada de valabilitate a contractului

11. Criteriul de atribuire al contractului de servicii: Prețul cel mai scăzut

12. Plata prețului contractului se va face cu OP în maxim 30 de zile de la data recepționării serviciilor și emiterii facturii fiscale prin sistemul e-factura;

14. Modul de obținere a documentației de atribuire: poate fi descărcată de pe pagina web www.primariaghidigeni.ro;

15. Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac - în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare

16. Data limită pentru transmiterea ofertei: 18.03.2024, ora 11.00 la sediul Primăriei Comunei Ghidigeni, având sediul în sat Ghidigeni, strada Chrissoveloni, nr. 178, județul Galați;

17. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 18.03.2024, ora 13.00 la sediul Primăriei Comunei Ghidigeni, având sediul în sat Ghidigeni, strada Chrissoveloni, nr. 178, județul Galați.

Orice corespondență, comunicare, se va transmite numai sub formă de document scris, înregistrat la registratura unităților în momentul transmiterii și respectiv primirii.