Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact

Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor total sau cel puțin jumãtate din capacitatea de muncã, din cauza: 1. accidentelor de muncã si bolilor profesionale, conform legii; 2. neoplaziilor si celorlalte boli prevãzute de art.68 al.1 lit.b din Legea 63/2010; 3. bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legãturã cu munca. în raport cu gradul de reducere a capacitãții de muncã invaliditatea este: 1. de gradul I, caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãții de muncã si a capacitãții de autoîngrijire; 2. de gradul II caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãții de muncã, cu pãstrarea capacitãții de autoîngrijire; 3. de gradul III, caracterizatã prin pierderea a cel puțin jumãtate din capacitatea de muncã, persoana putând sã presteze o activitate profesionalã corespunzãtoare a cel puțin jumãtate din timpul normal de muncã. Criteriile si normele pe baza cãrora se face încadrarea în gradele I , II si III de invaliditate, sunt cele aplicate în sistemul public de pensii si asigurãri sociale. încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisã de medicul specializat în expertizã medicalã si recuperarea capacitãții de muncã (medicul expert al asigurãrilor sociale) care activeazã pe lângã casele teritoriale de pensii (din sistemul public de pensii), în termen de 45 zile de la data înregistrãrii cererii însoțitã de documentația necesarã.. împotriva deciziei emise în conformitate cu alineatul precedent se poate face contestație în condițiile prevãzute în Legea nr. 263/2010. Decizia de încadrare sau neîncadrare într-un grad de invaliditate necontestatã în termen este definitivã. Asigurații care si-au pierdut capacitatea de muncã datoritã unei boli obisnuite sau unor accidente care nu au legãturã cu munca beneficiazã de pensie de invaliditate dacã îndeplinesc stagiul de cotizație necesar în raport cu vârsta conform prevederilor Legii nr. 263/2010. Beneficiazã de pensie de invaliditate si asigurații care pânã la data ivirii invaliditãții au realizat cel puțin jumãtate din stagiul de cotizare necesar prevãzut prin dispozițiile Legii nr. 263/2010. Dreptul la pensie de invaliditate se modificã sau înceteazã începând cu luna urmãtoare celei în care s-a emis decizia medicalã asupra capacitãții de muncã, decizie emisã în urma revizuirii. Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionari de invaliditate care: a) prezintã invaliditãți care afecteazã ireversibil capacitatea de muncã; b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevãzute de lege; c) au vârsta mai micã de pânã la 5 ani fațã de vârsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare conform legii. Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de muncã au dreptul la indemnizație pentru însoțitor în cuantum fix. Cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintã 80% din valoarea unui punct de pensie si se suportã de la bugetul de stat, conf. art.77 al.3 din Legea nr. 263/2010. Indemnizația pentru însoțitor se menține si dupã obținerea pensiei pentru limitã de vârstã pe toatã durata acordãrii acestei pensii. La îndeplinirea condițiilor pentru pensie pentru limitã de vârstã, pensia pentru invaliditate devine pensie pentru limitã de vârstã. Prevederile Legii nr. 263/2010 referitoare la: ?" stagiul potențial; ?" revizuirea medicalã; ?" sancțiunile pentru neprezentarea la revizuirea medicalã; ?" revizuirea medicalã la cerere; ?" programele de recuperare; ?" alte elemente prevãzute de lege, sunt aplicabile în mod corespunzãtor si în sistemul propriu al C. C. B. R. Legislație Pensia de invaliditate Art. 68 (1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel puțin jumãtate din capacitatea de muncã, din cauza: a) accidentelor de muncã si bolilor profesionale, conform legii; b) neoplaziilor, schizofreniei si SIDA; c) bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legãturã cu munca. (2) Beneficiazã de pensie de invaliditate, în condițiile prevãzute la alin. (1), si persoanele care se aflã în situațiile prevãzute la art. 49 alin. (1) lit. c) si g). (3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în condițiile prevãzute la alin. (1) lit. a), si elevii, ucenicii si studenții care si-au pierdut total sau cel puțin jumãtate din capacitatea de muncã, ca urmare a accidentelor de muncã sau bolilor profesionale survenite în timpul si din cauza practicii profesionale. (4) Persoanele care si-au pierdut total sau cel puțin jumãtate din capacitatea de muncã si marii mutilați, ca urmare a participãrii la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 ori în legãturã cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinsi într-un sistem de asigurãri sociale anterior datei ivirii invaliditãții din aceastã cauzã, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleasi condiții în care se acordã pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncã. art. 49 alin. (1) lit. c) si g) Art. 49 (1) In sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul: a) a beneficiat de pensie de invaliditate; b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma; c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat; d) a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 ?" 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurari sociale, acordate potrivit legii; e) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale; f) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani; g) a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar. (2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere. (3) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate daca in aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare in conditiile prezentei legi. (4) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale in conditiile prevazute de prezenta lege.