Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunțuri de utilitate publică - 2021

Anunțuri de utilitate publică - 2021Anunțuri de utilitate publică - 2021


INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC --> Achiziții publice

Anunț de participare simplificat, dată limită transmitere oferte 30.09.2021, ora 12.00

U.A.T Comuna Ghidigeni, cu sediul în sat Ghidigeni, strada Chrissoveloni, nr.170, județul Galați, telefon fix: 0236/868202, fax: 0236/868220, email: primariaghidigeni@yahoo.com, intenționează să achiziționeze prin procedură simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art.111 alin (1) din Legea nr.98/ 2016 a achizițiilor publice, privind serviciile sociale, prevăzute în Anexa 2 din prezenta legislație în vigoare:

1. Obiectul principal: - Pachete alimentare în regim de catering - pentru Școala Gimnazială nr.1 Ghidigeni, sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni, judetul Galați, conform O.U.G 91/2021- cod CPV 55524000-9- Servicii de catering pentru școli (Rev.2), servicii incluse în Anexa 2, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 si H.G nr.395/2016
2. Sursa de finantare a contractului de prestări servicii care urmează să fie atribuit: buget local/buget de stat,
3. Valoare estimată a contractului fara tva: 360.912,86 lei fara tva.
Contractul se va încheia cu un singur operator economic, pe o perioadă de 71 de zile, respectiv 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021;
4. Cantitatea de produse și servicii prestate: conform Caietului de sarcini;
5. Oferta depusă de către operatorul economic trebuie sa cuprindă:
- Documente de calificare.
- Propunere tehnică - ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât acesta sa respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.
- Propunere financiară - ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât acesta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.
6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 3 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor;
7. Limba in care se va redacta oferta: Romana
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor;
9. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA;
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: Pretul cel mai scazut;
11. La oferta de bază - nu se acceptă oferte alternative;
12. Termenul de valabilitate al contractului: luna ianuarie /anul 2022;
13. Plata pretului contractului se va face in maxim 30 de zile de la data recepționării serviciilor și emiterii facturii fiscale;
14. Documentele și modul de transmitere a ofertei se regăsesc în Documentația de atribuire, pusă la dispoziție pe site-ul: primariaghidigeni@yahoo.com;

15. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a ofertei - conform caietului de sarcini;
16. Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac - conform caietului de sarcini;
17. Data limita pentru transmiterea ofertei: 30.09.2021, ora 12.00 la sediul Primăriei Comunei Ghidigeni, avand sediul în sat Ghidigeni, strada Chrissoveloni, nr.170, județul Galați;
18. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 30.09.2021, ora 13.00 la sediul Primăriei Comunei Ghidigeni, având sediul în sat Ghidigeni, strada Chrissoveloni, nr.170, județul Galați.

Documente pdf
Anunț de participare simplificat
Caiet de sarcini pentru atribuirea contractului Pachete alimentare în regim de catering pentru Școala Gimnazială nr.1 Ghidigeni, sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni, județul Galați
Hotărârea nr. 45/23.09.2021 privind atribuirea contractelor de achiziție publică/acorduri-cadru și pentru organizarea de concursui de soluții ce privesc achiziții publice ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decat pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin.(1) lit. c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

Vizualizari: 27
Data creare: 23-09-2021 16:48:11

Contact

Sediu Primaria Ghidigeni, judetul GalatiNumar telefon: 0236 / 868 202; 0236 / 835 644
Numar fax: 0236 / 868 220
E-mail: ghidigeni@gl.e-adm.ro

Ediția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" 20 mai 2018

Program artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Ghidigeni și ai Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" TălpigiEdiția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" Ediția a VII-a a evenimentului omagial "Nunta de Aur"

Ediția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" 21 mai 2018 - II

Conacul ChrissoveloniEdiția a X-a a "Zilei Comunei Ghidigeni" 21 mai 2018 - II

Anunț cursuri gratuite, înscrieri în comuna Ghidigeni

Anunț cursuri gratuite pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care nu sunt angajați și nu merg la școalăAnunț cursuri gratuite pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care nu sunt angajați și nu merg la școală

1 Decembrie 2021

1  Decembrie 20211 Decembrie 2021