Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunțuri de utilitate publică - 2022

Anunțuri de utilitate publicăAnunțuri de utilitate publică - 2022

Anunț Prelungire ajutor social

Anunț Prelungire ajutor social

Buletine de avertizare fitosanitară

Buletine de avertizare fitosanitară

Angajare asistenți maternali

Informare proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” - angajare asistenți maternali


INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC --> Achiziții publice

Programul Operațional Competitivitate „Competitivi împreună”

LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL
“Asigurarea dreptului la educație de calitate bazată pe Resurse și Tehnologii digitale pentru elevii din Comuna Ghidigeni, judetul Galati, in contextul crizei epidemice generate de virusul SARS CoV2”


Cod MySMIS 144965


Comuna Ghidigeni
, în calitate de beneficiar, derulează, începând cu data 16.07.2021, proiectul “Asigurarea dreptului la educație de calitate bazată pe Resurse și Tehnologii digitale pentru elevii din Comuna Ghidigeni, judetul Galati, in contextul crizei epidemice generate de virusul SARS CoV2”, Cod SMIS 2014 144965, în baza contractului de finanţare nr. 206/233t/16.07.2021, încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate și Comuna Ghidigeni.
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin:
PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020,
Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,
Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,
Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului,
Acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă: Îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării procesului educațional, atât pentru elevi cât si pentru cadrele didactice, în contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS-CoV-2 prin dotarea unităților de Învățământ aflate pe raza UAT Comuna Ghidigeni cu echipamente IT mobile de tip tabletă și dispozitive electronice (dotarea sălilor de clasă precum și sprijinirea cadrelor didactice cu echipamente specifice) necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, în contextul crizei cauzate de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Rezultate așteptate:
• Achiziție echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlară la Școala Gimnazială nr. 1 Ghidigeni în vederea prevenirii si răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -115 buc, tablete grafice – 22 buc, laptop - 22. buc, tablă interactivă – 10 buc, router wireless – 10 buc, proiectoare – 10 buc; ecran proiecție – 10 buc; camera web conferință – 10 buc; sistem desktop cu monitor – 10 buc; cameră web – 10 buc).
• Achiziție echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlară la Școala Primară Gefu Nou aflată în subordinea Școlii Gimnaziale nr. 1 Ghidigeni în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -167 buc, tablete grafice – 6 buc, laptop - 6 buc, tablă interactivă – 4 buc, router wireless – 4 buc, proiectoare – 4 buc; ecran proiecție – 4 buc; camera web conferință – 4 buc., sistem desktop cu monitor – 4 buc.; cameră web – 4 buc.).
• Achiziție echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlara la Școala Primară Ion Creangă, sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, jud. Galati, în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -219 buc, tablete grafice – 24 buc, laptop - 18 buc, tablă interactivă – 10 buc, router wireless – 11 buc, proiectoare – 11 buc; ecran proiecție – 11 buc; camera web conferință – 11 buc, sistem desktop cu monitor – 11 buc; cameră web – 11 buc).

Valoarea totală a proiectului este de 1.500.343,07 lei cu TVA, din care:
• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.439.843,22 lei
• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.411.046,36 lei (Valoare FEDR: 1.223.866,73 lei si Valoare BS: 187.179,63 lei)
• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 28.796,86 lei
• Valoarea neeligibilă a proiectului: 60.499,85 lei

Proiectul se implementează de Comuna Ghidigeni, reprezentată legal de către Eugen TĂBĂCARU, în calitate de Primar al comunei.

Proiectul se implementează pe o durată de 10 luni:
Data începere proiect: 16.07.2021
Data finalizare proiect:15.05.2022

Codul SMIS 2014: 144965

”Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”


Date de Contact:

Comuna Ghidigeni, cu sediul în Localitatea Ghidigeni, str. Chrissoveloni nr. 170, judeţul Galați, cod postal 807145
Telefon: +40 236 868 202
E-mail: primariaghidigeni@yahoo.com

Documente pdf
Programul Operațional Competitivitate „Competitivi împreună” lansarea proiectului „Asigurarea dreptului la educație de calitate bazată pe Resurse și Tehnologii digitale pentru elevii din Comuna Ghidigeni, judetul Galati, in contextul crizei epidemice generate de virusul SARS CoV2”

Linkuri externe
Comunicat de presă Programul Operațional Competitivitate „Competitivi împreună”
https://www.monitoruldegalati.ro/fonduri-ue/comunicat-de-presa-30-09-2021.html

Vizualizari: 106
Data creare: 04-10-2021 12:11:42

Contact

Sediu Primaria Ghidigeni, judetul GalatiNumar telefon: 0236 / 868 202; 0236 / 835 644
Numar fax: 0236 / 868 220
E-mail: ghidigeni@gl.e-adm.ro

Anunț cursuri gratuite, înscrieri în comuna Ghidigeni

Anunț cursuri gratuite pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care nu sunt angajați și nu merg la școalăAnunț cursuri gratuite pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care nu sunt angajați și nu merg la școală

Monitorul Oficial Local al unităților admnistrativ-teritoriale din România

Monitorul Oficial Local al unităților admnistrativ-teritoriale din România

DREPTUL LA MUNCĂ/ ПPABO HA ПPAЦЮ/ RIGHT TO WORK

Dreptul la muncă pentru cetățenii ucraineni, servicii gratuite oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)Dreptul la muncă pentru cetățenii ucraineni, servicii gratuite oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Înfrățirea com. Ghidigeni și Zagarancea 20 mai 2022 - Festivitatea de înfrățire

Înfrățirea comunelor Ghidigeni și Zagarancea 20 mai 2022 - Festivitatea de înfrățire a comunelorÎnfrățirea com. Ghidigeni și Zagarancea 20 mai 2022 - Festivitatea de înfrățire

Ziua Comunei 21 mai 2022 - Artiști de seamă invitați pe scenă

Ziua Comunei 21 mai 2022 - Artiști de seamă invitați pe scenă

Campanie de informare pesta porcină africană

Campanie de informare pesta porcină africanăCampanie de informare pesta porcină africană