Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunț Prelungire ajutor social

Anunț Prelungire ajutor social

Buletine de avertizare fitosanitară

Buletine de avertizare fitosanitară

Angajare asistenți maternali

Informare proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” - angajare asistenți maternali

Sprijin pentru plata facturilor la energie

Sprijin pentru plata facturilor la energie -card energie-Sprijin pentru plata facturilor la energie

Anunțuri de utilitate publică - 2023

Anunțuri de utilitate publică - 2023Anunțuri de utilitate publică - 2023


INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC --> Achiziții publice

Anunț de participare simplificat, dată limită transmitere oferte 10.02.2023, ora 12.00

U.A.T Comuna Ghidigeni, cu sediul în sat Ghidigeni, strada Chrissoveloni, nr. 170, județul Galați, telefon fix: 0236/868202, fax: 0236/868220, email: primariaghidigeni@yahoo.com, intenționează să achiziționeze prin procedură simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 111 alin (1) din Legea nr.98/ 2016 a achizițiilor publice, privind serviciile sociale, prevăzute în Anexa 2 din prezenta legislație în vigoare: „Pachete alimentare în regim de catering - pentru Școala Gimnazială nr. 1 Ghidigeni, sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni, județul Galați” - cod CPV 55524000-9 - Servicii de catering pentru școli (Rev.2)

1. Obiectul achiziției: Pachete alimentare în regim de catering pentru Școala Gimnazială nr.1 Ghidigeni, sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni, județul Galați, cod CPV 55524000-9 - Servicii de catering pentru școli (Rev.2)

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Procedură proprie simplificată, pentru achiziția de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile publice aprobată de ordonatorul de credite.

3. Sursa de finanțare: bugetul de stat

4. Valoare estimată a contractului fără TVA: 523.710,00 lei inclusiv TVA. Contractul se va încheia cu un singur operator economic, pe o perioadă cuprinsă între data semnării contractului de achiziție și până la finalizarea anului școlar 2022-2023.

5. Cantitatea de produse și servicii prestate: conform Caietului de sarcini;

6. Oferta depusă de către operatorul economic trebuie să cuprindă:

- Documente de calificare, inclusiv Dovada constituirii garanției de participare;

- Propunere tehnică - ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât acesta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

- Propunere financiară - ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât acesta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 3 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor;

8. Limba în care se va redacta oferta: limba română

9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor;

10. Prețul: va fi exprimat în lei, cu TVA; Prețul unitar cu TVA va fi valabil pe toată perioada de valabilitate a contractului

11. Criteriul de atribuire al contractului de servicii: Prețul cel mai scăzut

12. Termenul de valabilitate al contractului: 30.06.2023

13. Plata prețului contractului se va face cu OP în maxim 30 de zile de la data recepționării serviciilor și emiterii facturii fiscale prin sistemul e-factura;

14. Modul de obținere a documentației de atribuire: poate fi descărcată de pe pagina web www.primariaghidigeni.ro;

15. Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac - în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare

16. Data limită pentru transmiterea ofertei: 10.02.2023, ora 12.00 la sediul Primăriei Comunei Ghidigeni, având sediul în sat Ghidigeni, strada Chrissoveloni, nr. 170, județul Galați;

17. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 10.02.2023, ora 13.00 la sediul Primăriei Comunei Ghidigeni, având sediul în sat Ghidigeni, strada Chrissoveloni, nr. 170, județul Galați.

Orice corespondență, comunicare, se va transmite numai sub formă de document scris, înregistrat la registratura unităților în momentul transmiterii și respectiv primirii.

Documente pdf
Anunț de participare simplificat
Caiet de sarcini pentru atribuirea contractului de servicii: Pachete alimentare în regim de catering - pentru Școala Gimnazială nr. 1 comuna Ghidigeni, sat Ghidigeni, județul Galați
Formulare

Vizualizari: 55
Data creare: 07-02-2023 09:55:16

Contact

Sediu Primaria Ghidigeni, judetul GalatiNumar telefon: 0236 / 868 202; 0236 / 835 644
Numar fax: 0236 / 868 220
E-mail: ghidigeni@gl.e-adm.ro

Anunț cursuri gratuite, înscrieri în comuna Ghidigeni

Anunț cursuri gratuite pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care nu sunt angajați și nu merg la școalăAnunț cursuri gratuite pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care nu sunt angajați și nu merg la școală

Monitorul Oficial Local al unităților admnistrativ-teritoriale din România

Monitorul Oficial Local al unităților admnistrativ-teritoriale din România

DREPTUL LA MUNCĂ/ ПPABO HA ПPAЦЮ/ RIGHT TO WORK

Dreptul la muncă pentru cetățenii ucraineni, servicii gratuite oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)Dreptul la muncă pentru cetățenii ucraineni, servicii gratuite oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Înfrățirea com. Ghidigeni și Zagarancea 20 mai 2022 - Festivitatea de înfrățire

Înfrățirea comunelor Ghidigeni și Zagarancea 20 mai 2022 - Festivitatea de înfrățire a comunelorÎnfrățirea com. Ghidigeni și Zagarancea 20 mai 2022 - Festivitatea de înfrățire

Ziua Comunei 21 mai 2022 - Artiști de seamă invitați pe scenă

Ziua Comunei 21 mai 2022 - Artiști de seamă invitați pe scenă

Campanie de informare pesta porcină africană

Campanie de informare pesta porcină africanăCampanie de informare pesta porcină africană